Drömmar som gror vid Stångebro

Jag hör klockan i Domkyrkan slå. Genom Ågatan går jag och drömmer mig bort

Genom sömnlös betong och stadens gråa torg. Till Parken där jag älskade en gång.


Ooooo

Ja här finns dom kvar

Ooooo

Det är drömmar som gror vid Stångebro

Drömmar som gror vid Stångebro


Jag går under rälsbunden mark. Från Stångåns vatten hör jag ekot från stan

Alla vänner jag glömt, minnen jag gömt. Här finns dom kvar.


Ooooo

Ja här finns dom kvar

Ooooo

Det är drömmar som gror vid Stångebro

Drömmar som gror vid Stångebro


Jag hör sången som sjungs vid Stångebro, där mina systrar och bröder står enade en

Och dimman är tät, men hjärtat det slår, genom fältet där slagen består.


Ooooo

Ja här finns vi kvar

Ooooo

Det är drömmar som gror vid Stångebro

Drömmar som gror vid Stångebro